Open Houses

468 Edison Avenue

468 Edison Avenue

Westboro
$1 198 000
Sunday, January 20
2:00 pm  to  4:00 pm
73 Merton Street

73 Merton Street

Hintonburg
$838 800
Sunday, January 20
2:00 pm  to  4:00 pm
176 Lanark Avenue

176 Lanark Avenue

Westboro Beach
$699 900
Sunday, January 20
2:00 pm  to  4:00 pm